Miksi Euroopan ensimmäinen korkea kulttuuri syntyi juuri Kreetalle?

Miksi Euroopan ensimmäinen korkea kulttuuri syntyi juuri Kreetalle?

Kreetan ensimmäiset asukkaat saapuivat noin vuosien 9000–6000 eaa. aikana mahdollisesti Afrikasta tai Vähästä-Aasiasta. Tulijat toivat mukanaan saarelle kivikauden kulttuurin. He asuivat luolissa ja osasivat valmistaa yksinkertaisia astioita ja työkaluja.

Mitä osaamista ja ominaisuuksia Kulttuurituottajan työ vaatii?

Kulttuurituottajan tärkeimmiksi osaamisalueiksi nimettiin laaja-alainen kulttuurin sisältöosaaminen, rahoitus- ja talousosaaminen, sosiaaliset taidot, luova ongelmanratkaisukyky, verkostoituminen, stressinsietokyky, kokonaisuuksien hallinta, markkinointiosaaminen ja rohkeus.

Mikä on elävän perinnön kansallinen luettelo eli Wikiluettelo?

Luettelo on elävä asiakirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Wikiluettelo on jo kerännyt 175 esimerkkiä yli 220 eri taholta viidellä eri kielellä! Luetteloon kootaan esittelyjä elävästä perinteestä. Se voi käsittää niin laajalle levinneitä perinteitä ja tietotaitoa kuin pienten ryhmien tapakulttuuria.

Miksi Paikalliskulttuurit ovat tärkeitä ihmisille?

Paikalliskulttuurin rooli nähdään Maaseudun Sivistysliitossa erittäin tärkeänä. -Se on jotakin, mitä se paikkakunta ja ihmiset ovat, ei mitään muualta tuotua tai vierasta, vaan se on sitä meidän ”ommaa”, sanoo Vehkala hymyillen. Ja luultavasti juuri sitä, mitä matkailijat tulevatkin täältä hakemaan.

Mikä on sisäasianministeriön rooli koskien Pelastustointa?

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Suomessa on 22 kuntien yhteisesti ylläpitämää pelastuslaitosta, jotka hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan.

Mitä haasteita monikulttuurisessa työpaikassa voisi olla?

Haasteista yleisemmät ovat olleet keskusteluissa kielitaito, työskentelytavat ja viestintä. Harvemmin on puhuttu monikulttuurisen työyhteisön voi– mavaroista. Voimavaroina voi tuoda esiin ulkomaalaistaustaisen työntekijän tuoma osaamista, apua tulkkina ulkomaalaistaustaisten asukkaiden tai omaisten kanssa.

Mitä etuja hyötyjä voi olla monikulttuurisesta työyhteisöstä?

Yrityksesi voi saada monikulttuurisesta työyhteisöstään huomattavaa kilpailuetua. Eritaustaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia ajattelumalleja, näkökulmia ja osaamista. Se voi vaikuttaa positiivisesti muun muassa yrityksesi työskentelytapoihin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.

Mitä eroa on aineellisella ja aineettomalla kulttuurilla?

Aineellinen kulttuuri on käsin kosketeltavaa, ja siihen kuuluvat esimerkiksi rakennukset ja esineet. Aineeton kulttuuri ei ole käsin kosketeltavissa. Siihen kuuluvat muun muassa musiikki, tavat ja tottumukset.

Miten Roomalaiset ovat vaikuttaneet länsimaiseen kulttuuriin?

Rooman valtakunta oli kulttuurillisesti hyvin hajanainen. Roomalainen kulttuuri otti runsaasti vaikutteita kreikkalaisesta (käytännössä hellenistisestä) maailmasta sekä Italian varhaisemmista kulttuureista, etenkin etruskeilta. Myös Karthagon vaikutus oli merkittävä.

Mitä tarkoittaa sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteet?

Kulttuurinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen ulottuvuuksista. Se tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden kuten kielten, perinteiden ja tapojen säilyttämistä. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja tasapainoinen kasvu sekä arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia.

Milloin ja missä Tiernapoikaperinne on saanut alkunsa?

Tiernapoikaperinne on arvokas osa pohjois-pohjanmaalaisuutta. Tiernapojat avaavat joulunajan ja esittävät vanhoihin tarinoihin liittyvää laulunäytelmää. Samankaltaisia lauluryhmiä kiertelee myös muualla Euroopassa loppiaisen aikaan. Historiatietojen mukaan tiernapoikaperinne tuli Oulun seudulle 1800-luvulla.

Onko Reijo Taipale kuollut?

Iskelmälaulaja Reijo Taipale on kuollut. Hän oli kuollessaan 79-vuotias. Laulajan omaiset kertovat tiedotteessa, että Taipale kuoli eilen Helsingissä. Hän sairasti usean vuoden ajan muistisairautta.

Onko brasilialaiset Latinoja?

Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin valtio lähes kaikilla mittareilla. Se on sitä sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.